கர்தினால் Krajewski ஏழைகளுக்கு அளித்த விருந்தில் திருத்தந்தை

கர்தினால் Krajewski ஏழைகளுக்கு அளித்த விருந்தில் திருத்தந்தை நம்மை அன்புகூர்ந்து, பேணிப் பாதுகாத்து வருகின்ற கடவுளோடு, நாம் மிகவும் உறுதியுடன் ஒன்றித்திருக்கும்போது, வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து இன்னல்கள் மற்றும் சவால்களைத் தாங்கிக் கொள்ள […]

Continue reading