பங்குத்தந்தையாக இருப்பது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம்

பங்குத்தந்தையாக இருப்பது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம். கிறிஸ்துமஸ் அல்லது புத்தாண்டு அல்லது உயிர்ப்பு பெருவிழா அன்று இரவு திருப்பலி நடக்கும். அழகாக அலங்காரம் செய்யப்பட்ட மேடை, இனிமையான பாடகர் […]

Continue reading

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், புதிய கர்தினால்கள்

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், புதிய கர்தினால்கள் எல்லாவிதமான பொருளிய மற்றும் ஆன்மீக வறுமையும், நம் சகோதரர், சகோதரிகளுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் எல்லா விதமான பாகுபாடும், கடவுள் மற்றும் அவரின் அன்பை நாம் புறக்கணிப்பதால் […]

Continue reading

கர்தினால் Krajewski ஏழைகளுக்கு அளித்த விருந்தில் திருத்தந்தை

கர்தினால் Krajewski ஏழைகளுக்கு அளித்த விருந்தில் திருத்தந்தை நம்மை அன்புகூர்ந்து, பேணிப் பாதுகாத்து வருகின்ற கடவுளோடு, நாம் மிகவும் உறுதியுடன் ஒன்றித்திருக்கும்போது, வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து இன்னல்கள் மற்றும் சவால்களைத் தாங்கிக் கொள்ள […]

Continue reading