Auschwitz நினைவு நாள் – வெறுப்புணர்வுக்கு எதிராக கண்டனம்

உடனடி அரசியல் தேவைகளுக்காக, உண்மை மறக்கப்படுவதையும், அது சொந்த ஆதாயங்களுக்காகப் பயன்படுத்துப்படுவதையும் அனுமதிக்க முடியாது – ஐரோப்பிய கத்தோலிக்க ஆயர்கள்