பிரேசில் அணை விபத்து நினைவு நாளுக்கு செய்தி

நம் பொதுவான இல்லமாகிய இப்பூமியை பழுதுபார்க்கவும், அதைப் பாதுகாக்கவும் உதவுமாறு, புனித பவுலின் பரிந்துரையை இறைஞ்சுவோம் – திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்